Jdi na obsah Jdi na menu
 


PONAPOLEONSKÁ EVROPA (1815-1848)

ČÁST I: VÍDEŇSKÝ KONGRES (1814 –1815) 

k uspořádání poválečných poměrů v Evropě svolán do Vídně (1. 10. 1814 až 9. 6. 1815) mezinárodní kongres


hlavním iniciátorem ministr zahraničních věcí a pozdější rakouský kancléř kníže Klemens Wenzel Lothar Metternich
(viz obr.)

MEtternich

Na jednání diplomatičtí zástupci desítek států, hlavní slovo měly jen vítězové nad Napoleonem: Rakousko, Rusko, Prusko a Velká Británie
sporů mezi velmocemi na kongresu i nestabilní situace ve Francii po návratu Bourbonů se pokusil využít Napoleona po útěku z Elby se znovu chopit moci = tzv. stodenní císařství

 

Francouzský list „Le Monitor“ o útěku Napoleona z Elby:

-9. 3.: Obluda uprchla z ostrova Elba!
-10. 3.: Korsická obluda na pevnině!
-13. 3.: Tyran je už v Lyonu!
-18. 3.: Uchvatiteli moci se podařilo dostat 60 km před Paříž!
-19. 3.: Bonaparte postupuje, ale do Paříže se nedostane!
-20. 3.: Napoleon bude zítra v Paříži!
-21. 3.: Císař Napoleon je již ve Fontainebleau!
-22. 3.: Včera večer jeho císařská výsost vstoupila do hlavního města! Nadšení národa je nepopsatelné!

PAMÁTNÍK BITVY U WATERLOO

 

Památník

JEAN-BAPTISTE ISABEY: VÍDEŇSKÝ KONGRES

 

Kongres

Účastníci kongresuhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Viena_kongres_1814.jpg

Výsledky jednání vídeňského kongresu:

A) návrat Napoleonem

 

sesazených dynastií (např. Bourboni zpět na franc., šp. a neapolský trůn, papeži vrácen církevní stát atd.) a obnovení předrevolučních poměrů
B) územní změny –zisky vítězů
-Prusko:za ztrátu Polska odškodněno rozsáhlými částmi Porýní (Sársko, Vestfálsko), na úkor Saska (ztráta asi poloviny území) a Švédska (Přední Pomořany)
-Rakousko:Lombardie a Benátsko v severní Itálii vč. Dalmácie, navíc vláda vedlejších větví Habsburků (např. v Modeně a Toskánsku)
/jediná původní italská dynastie pouze v Sardinském království –Turín/

-Švédsko:Norsko (odebráno Dánsku)
-Velká Británie:zámořská území (např. bývalé nizozemské kolonie) a strategicky významné ostrovy (např. Malta ve Středozemním moři)
-Rusko:Finsko (od Švédska), obnovené Polské království (bývalé vévodství varšavské) vč. Varšavy připojeno tzv. personální unií (v čele ruský car)

C) vznik Německého spolku pod rakouským vedením:39 států či svobodných měst(původně více než 200 státečků vč.církevních v někdejší Svaté říše římské národa německého-zánik v r.1806)

 -budoucím konkurentem rakouských Habsburků:Prusko hlavním inciátorem vytvoření celního spolku (1834) z většiny německých států ,ale bez účasti Rakouska

D) vznik Nizozemského království jako bariery vůči Francii=dnešní Belgie+Nizozemí+Lucembursko

Evropa po vídeňském kongresu

 

MApa